Agora | Herbestemmingsplan Zalen Schaaf

Haar dikke donkerrood velours gordijnen bevatten kleine slijtageplekken aan de rand 

Sporen, achtergelaten door duizenden die je zijn voorgegaan. 

Deze lappen vol warme herinneringen, ze sloeg ze bijna een decennium vastbesloten om zich heen. 

Ze hielden haar veilig, in stand, geborgen 

Totdat iemand ze weer open deed. 

En er nog genoeg plek bleek, voor de sporen van morgen.”

Zalen Schaaf als moderne Agora

Je kent wellicht de oude Griekse Agora, een plaats van samenkomst, educatie, ontspanning en uitwisseling. Met behoud van het complex en respect voor de grote historische waarde van het complex Zalen Schaaf willen we een moderne Leeuwarder Agora op gaan bouwen. Een plek in Leeuwarden waar verschillende domeinen samenkomen en, nog belangrijker, elkaar vinden en mengen.

“ Een ontmoetingsplaats, het hart van de samenleving, een verzamelplaats, een plek om te ontspannen, een plek voor ondernemers, en een plaats voor onderwijs: in het hart van Leeuwarden realiseren we een moderne Agora.”

Domeinoverstijgend

Het plan voor de Leeuwarder Agora is tot stand gekomen door vanuit verschillende domeinen (ondernemen, cultuur, educatie, sociaal) een brede inventarisatie naar de behoeftes te doen. De behoeftes van ondernemers, instellingen en organisaties in deze verschillende domeinen zijn samengevoegd om zo tot een breed gedragen en toekomstbestendige invulling voor het prachtige Zalen Schaaf te komen.

Er moet ruimte gemaakt worden voor experiment. Voor nieuwe, aansprekende manieren van onderwijs, cultuur en zorg, die de jongeren hier in de regio de uitdaging en het aanbod biedt om zichzelf te ontplooien, en die de doorgewinterde Fries prikkelt om verder te kijken, en meer uit zichzelf te halen. Leeuwarden kan zich hierdoor positioneren als dé plek waar je naartoe moet gaan voor het onderwijs van de toekomst, dé plek voor de creatieve makers en ondernemers van de toekomst, en dé plek voor sociaal-culturele oplossingen van de toekomst.

 

Zalen Schaaf is het begin. Onze missie met Zalen Schaaf als moderne agora is het creëren van een proeftuin waaruit nieuwe vormen van onderwijs, zorg, ondernemerschap en cultuur ontstaan en voortvloeien over de rest van de regio.

0652545607